POLITYKA PUBLIKACYJNA

Umieszczenie identyfikacji wizualnej czasopism na stronie PDM-2021 jest tożsame z sugestią dla referentów, aby rozważyli je jako miejsce zgłaszania swoich tekstów do recenzji, a w żadnym razie nie stanowi promesy publikacyjnej.

Wygłoszenie referatu podczas konferencji, otrzymanie krytycznych uwag oraz dyskusja zapewnią szansę na polepszenie jakości merytorycznej materiału, który przedstawiony może być w postaci tekstu do recenzji.