SESJE TEMATYCZNE

UWAGA: niektóre sesje zostały połączone. Patrz: https://pdm2021.clickmeeting.com/  

1. PRAWO DO MIASTA – PRAWO TRZECIEJ GENERACJI PRAW CZŁOWIEKA?, prowadzenie: Prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet SWPS)

2. REŻIMY MIEJSKIE A KONFLIKTY O WŁADZĘ NAD PRZESTRZENIĄ, prowadzenie: Dr hab. Maja Biernacka (Uniwersytet w Białymstoku) i Prof. dr hab. Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

3. TYPY WŁASNOŚCI, MECHANIZMY UTOWAROWIENIA I SPOSOBY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI MIEJSKIEJ, prowadzenie: Prof. dr hab. Marek Ziółkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

4. PARTYCYPACJA, DELIBERACJA ORAZ INNE FORMY REALIZACJI PRAWA DO WSPÓŁZARZĄDZANIA MIASTEM, prowadzenie: Prof. dr hab. Iwona Sagan (Uniwersytet Gdański)

5. MIASTO PO KRYZYSIE A SPOŁECZNY POTENCJAŁ ROZWOJUprowadzenie: Prof. dr hab. Paweł Starosta (Uniwersytet Łódzki) i Dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG (Politechnika Gdańska)

6. OBLICZA DUŻEGO MIASTA: JASNE I CIEMNE STRONY INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I PROCESÓW SPOŁECZNYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, prowadzenie: Dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

7. PRAWO DO MIASTA AKTORÓW NIE-LUDZKICH. FAUNA I FLORA MIEJSKA, prowadzenie: Dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

8. INNOWACYJNE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA I KLIMATU W MIASTACH, prowadzenie: Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

9. ARCHITEKTURA WOBEC IDEAŁÓW EGALITARNEGO I INKLUZYWNEGO MIASTA. MIEJSKIE PLANOWANIE WRAŻLIWE NA LUDZIprowadzenie: Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz (Politechnika Warszawska)

10. WSPÓŁCZESNE WYMAGANIA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO, JEGO STANDARDY I METODY OCENY, prowadzenie: Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)

11. MIASTO INTELIGENTNE W ŚWIETLE WYZWAŃ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO, prowadzenie: Dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 

CZAS TRWANIA KAŻDEJ SESJI: OK. 2 GODZINY 

SUGEROWANY PRZEBIEG SESJI

1. WPROWADZENIE – OK. 10 MINUT

2. REFERATY (LICZBA: 4-6 – WG. UZNANIA OSOBY/ÓB PROWADZĄCEJ/YCH) 

3. DYSKUSJA (LUB DYSKUSJA PO KAŻDYM REFERACIE – WG. UZNANIA OSOBY/ÓB PROWADZĄCEJ/YCH) 

1. PRAWO DO MIASTA – PRAWO TRZECIEJ GENERACJI PRAW CZŁOWIEKA?, prowadzenie: Prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet SWPS)

2. REŻIMY MIEJSKIE A KONFLIKTY O WŁADZĘ NAD PRZESTRZENIĄ, prowadzenie: Dr hab. Maja Biernacka (Uniwersytet w Białymstoku) i Prof. dr hab. Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

3. TYPY WŁASNOŚCI, MECHANIZMY UTOWAROWIENIA I SPOSOBY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI MIEJSKIEJ, prowadzenie: Prof. dr hab. Marek Ziółkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

4. PARTYCYPACJA, DELIBERACJA ORAZ INNE FORMY REALIZACJI PRAWA DO WSPÓŁZARZĄDZANIA MIASTEM, prowadzenie: Prof. dr hab. Iwona Sagan (Uniwersytet Gdański)

5. MIASTO PO KRYZYSIE A SPOŁECZNY POTENCJAŁ ROZWOJUprowadzenie: Prof. dr hab. Paweł Starosta (Uniwersytet Łódzki) i Dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG (Politechnika Gdańska)

6. OBLICZA DUŻEGO MIASTA: JASNE I CIEMNE STRONY INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I PROCESÓW SPOŁECZNYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, prowadzenie: Dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

7. PRAWO DO MIASTA AKTORÓW NIE-LUDZKICH. FAUNA I FLORA MIEJSKA, prowadzenie: Dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

8. INNOWACYJNE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA I KLIMATU W MIASTACH, prowadzenie: Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

9. ARCHITEKTURA WOBEC IDEAŁÓW EGALITARNEGO I INKLUZYWNEGO MIASTA. MIEJSKIE PLANOWANIE WRAŻLIWE NA LUDZIprowadzenie: Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz (Politechnika Warszawska)

10. WSPÓŁCZESNE WYMAGANIA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO, JEGO STANDARDY I METODY OCENY, prowadzenie: Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)

11. MIASTO INTELIGENTNE W ŚWIETLE WYZWAŃ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO, prowadzenie: Dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 

SUGEROWANY PRZEBIEG SESJI

1. WPROWADZENIE – OK. 10 MINUT

2. WYSTĄPIENIA REFERENTÓW  

3. DYSKUSJA (LUB DYSKUSJA PO KAŻDYM REFERACIE – WG. UZNANIA OSOBY/ÓB PROWADZĄCEJ/YCH)