TERMINY I OPŁATY


  Kategoria: Zgłoszenie w terminie 28.08.21-15.09.21 (Early Bird)[1] Zgłoszenie w terminie 16.09.21-17.10.21[2]
       
       

1.

UCZESTNICTWO CZYNNE (referent)

1.1

Studenci/doktoranci

185 zł 275 zł

1.2

 Pracownicy naukowo-dydaktyczni i pozostałe osoby [3]

245 zł 345 zł

2.

UCZESTNICTWO BIERNE (słuchacz)

bezpłatnie

 

Numer rachunku bankowego: 23 1160 2202 0000 0002 4179 4327, Bank Millenium S.A.

TYTUŁ PŁATNOŚCI: Imię i nazwisko, PDM-2021

TERMIN PŁATNOŚCI: Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o akceptacji referatu.

[1] Zgłoszenie jest tożsame z wysłaniem przez stronę wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępny pod zakładką ZGŁOŚ PROPOZYCJĘ REFERATU) oraz, odrębnie, podpisanych oświadczeń nr 1 i 2, odpowiednio: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychOświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku na adres mailowy prawo.do.miasta.2021@uwb.edu.pl. Oświadczenia są dostępne w postaci jednego pliku pod zakładką OŚWIADCZENIA, a także pod linkiem poniżej formularza zgłoszeniowego. UWAGA: w dokumencie należy umieścić dwa podpisy (tj. pod każdym z oświadczeń).

[2] j.w.

[3] z wykluczeniem kategorii 1.1