CZASOPISMA WSPÓŁPRACUJĄCE

1.Architecturae et Artibus, ISSN 2080-9638, e-ISSN 2719-793X, 20 pkt., czasopismo indeksowane w bazach Index Copernicus (ICV 2017 = 63.04, ICV 2018 = 67.07, ICV 2019 = 73.32), BazTech, PBN/POL-Index, EuroPub, ERIH PLUS, link do strony: http://aeawa.pb.edu.pl/

2. Builder, ISSN 1896-0642, 20 pkt., artykuły dostępne w ramach open access journals, czasopismo indeksowane w bazach danych o zawartości polskich czasopism technicznych: Index Copernicus i BazTech, link do strony: https://builderscience.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

3. Ekonomia i Środowisko – Economics and Environment, ISSN 0867-8898, e-ISSN: 2300-6420, 40 pkt., czasopismo indeksowane w bazach: SCOPUS, Master Journal List – Emerging Sources Citation Index, Agro, BazEkon, BazTech, Index Copernicus, EHIR PLUS, EBSCO host, link do strony: https://ekonomiaisrodowisko.pl

4. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, ISSN 1232-7107, 20 pkt., czasopismo indeksowane w bazie ERIH Plus, link do strony: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych

5. Przegląd Socjologiczny, ISSN 0033-2356, e-ISSN 2450-9361, 40 pkt., czasopismo indeksowane w bazach: BazHum, CEEOL, CEJSH, CrossRef (DOI), EBSCOhost, ERIH Plus, Google Scholar, Index Copernicus (ICV: 2019 – 96.77; 2018 – 92.25; 2017 – 91,10), PBN/POL-Index, link do strony: http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Przeglad-Socjologiczny

6. Samorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, 20 pkt., czasopismo indeksowane w bazie ERIH Plus, link do strony: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/samorzad-terytorialny

7. Środowisko Mieszkaniowe, ISSN 1731-2442, e-ISSN 2543-8700, 20 pkt, czasopismo indeksowane w bazach danych: BazTech, BazHum, CEJSH, Index Copernicus Journals Master List, Portal Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, link do strony: http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/index.html