KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

dr hab. Maja Biernacka

 

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

dr Iwona Kulesza-Woroniecka (Sekretarz) – obowiązki przejmuje Przewodnicząca dr hab. Maja Biernacka

mgr Grzegorz Zawadzki

 

PRYNCYPIA ORGANIZACYJNE:

 

  • Unikamy przerostów biurokratycznych i związanych z nimi dysfunkcji.
 
  • Nie akceptujemy „niewidzialnej pracy”. Na stronie widnieje imię i nazwisko każdej osoby, która wniosła wkład organizacyjny lub merytoryczny.