OGŁOSZENIE

 

 

Zakład Socjologii Organizacji i Instytucji Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej oraz Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji pt. PRAWO DO MIASTA. INSTYTUCJE, SYSTEMY, PROCESY (PDM-2021), 06-10 GRUDNIA 2021 ROKU (TRYB ZDALNY).

Sesje tematyczne poprowadzą:

SESJA NR 1. PROWADZENIE: Prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet SWPS)

SESJA NR 2. PROWADZENIE: Dr hab. Maja Biernacka (Uniwersytet w Białymstoku) i Prof. dr hab. Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

SESJA NR 3. PROWADZENIE: Prof. dr hab. Marek Ziółkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

SESJA NR 4. PROWADZENIE: Prof. dr hab. Iwona Sagan (Uniwersytet Gdański)

SESJA NR 5. PROWADZENIE: Prof. dr hab. Paweł Starosta (Uniwersytet Łódzki) i Dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG (Politechnika Gdańska)

SESJA NR 6. PROWADZENIE: Dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

SESJA NR 7. PROWADZENIE: Dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

SESJA NR 8. PROWADZENIE: Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

SESJA NR 9. PROWADZENIE: Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz (Politechnika Warszawska)

SESJA NR 10. PROWADZENIE: Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)

SESJA NR 11. PROWADZENIE: Dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie PDM-2021: https://pdm2021.uwb.edu.pl/wordpress/

 

Serdecznie zapraszamy do składania abstraktów,

Komitet Organizacyjny PDM-2021