DBAMY O ŚRODOWISKO

Bliska jest nam idea zero waste, zatem podczas prac organizacyjnych staramy się w sposób restrykcyjny minimalizować zużycie papieru. 

W związku z tym uprzejmie informujemy, że:

  1. faktura za uczestnictwo w konferencji będzie wystawiona w formie elektronicznej (Art. 106n, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2021.685 t.j.)
  2. zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji będą wystawiane w formie elektronicznej
  3. zaświadczenia o uczestnictwie biernym (status: słuchacz) nie będą wystawiane.