INNOWACYJNE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA I KLIMATU W MIASTACH

Zapraszamy Państwa do zgłaszania referatów prezentujących innowacyjne instrumenty zarządzania ochroną środowiska i klimatu na terenach zurbanizowanych.
Już obecnie ponad połowa ludzkości mieszka w miastach i ma ograniczony kontakt z przyrodą. Ponieważ to właśnie w coraz bardziej rozrastających się ośrodkach miejskich skupia się olbrzymi potencjał społeczny, intelektualny, technologiczny oraz ekonomiczny, kardynalnym zadaniem jest wypracowanie nowego modelu rozwoju, który zapewni, że nie zostaną przekroczone granice stabilności systemu przyrodniczego. Aby tak się stało, potrzebujemy nowych narzędzi, bo jak się wydaje istniejące wyczerpały już swój potencjał ochrony środowiska.
Dlatego w szczególności oczekujemy wystąpień zawierających propozycje innowacyjnych instrumentów: technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, a także z zakresu polityki ekologicznej i społecznej. Zachęcamy też do prezentowania przykładów dobrych praktyk – zarówno wdrażanych na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – skutecznego i długofalowego rozwiązywania problemów ekologicznych na terenach zurbanizowanych, a przy tym budowy społeczeństwa umiaru, a nie konsumpcji.

Podczas dyskusji, którą przewidujemy po prezentacji referatów, dzielić będziemy się ponadto przemyśleniami, w jaki sposób należy kształtować relacje, jakie wiążą miasta oraz ich mieszkańców ze środowiskiem przyrodniczym, aby nie dopuścić do ekologicznej i klimatycznej katastrofy.