PRAWO DO MIASTA AKTORÓW NIE-LUDZKICH. FAUNA I FLORA MIEJSKA

Sesja poświęcona będzie problematyce aktorów nie-ludzkich w mieście, z uwzględnieniem zamiany konwencjonalnej optyki “prawa do natury” na rzecz  “prawa natury”. Sprawa dotyczy relacji międzygatunkowych oraz sytuacji żywych, nie-ludzkich aktorów w tkance miasta. Chodzi nie tylko o zagrożoną pozycję flory i fauny w ekosystemie, m.in. w związku z presją wywieraną przez lobby deweloperskie oraz myśliwskie i efektami tak zwanej Lex Szyszko, ale również o relacje między mieszkańcami miast a światem przyrody. Sesja otwiera możliwości prezentowania wystąpień, które opisują ulokowanie zwierząt i roślin w narracjach zbiorowych oraz indywidualnych, w tym dotyczących tożsamości lokalnych, z odniesieniami do dokumentów strategicznych i polityk rozwoju. Znakomicie lokować będą się w tematyce sesji interpretacje wyrastające z tradycji ANT (ang. actor-network theory, tj. teorii aktora-sieci), wraz ze specyficznym dla niej aparatem konceptualnym, w tym pojęciami relacyjności i hybrydy, ale także propozycje referatów lokujące się na pograniczu socjologii środowiskowej, ekologii oraz ekofeminizmu.