ARCHITEKTURA WOBEC IDEAŁÓW EGALITARNEGO I INKLUZYWNEGO MIASTA. MIEJSKIE PLANOWANIE WRAŻLIWE NA LUDZI

Sesja poświęcona będzie idealistycznym wizjom miasta egalitarnego i inkluzywnego oraz ich konfrontacji z realiami, ergo  zagadnieniom praktycznym związanym z próbami wcielenia tych ideałów w życie. Interesować nas będą w szczególności problemy, z jakimi borykają się w tym kontekście architekci, urbaniści oraz przedstawiciele dyscyplin pokrewnych.

Poszukiwać będziemy między innymi odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaka rolę w tym procesie odgrywa kształt przestrzenny i sposób zabudowy miejskiej ? Czy jakość przestrzeni do życia mieszkańców w mieście zależy w większym stopniu od samych budynków czy też od przestrzeni pomiędzy nimi? Jak  podejście do tych zagadnień zmienia się w obliczu założeń gospodarki zamkniętego obiegu i zagrożeń klimatycznych?
  • Czy istnieją miarodajne sposoby oceny jakości przestrzeni publicznej oraz pomiaru jej związku z jakością życia ludzi? Na ile architekci i urbaniści korzystają z dorobku psychologii środowiskowej w tej mierze i czy są z nim  obeznani?
  • Jakie metody i procedury, które mogłyby wesprzeć procesy inwestycyjne, a w konsekwencji zapewnić poprawę jakości zabudowy oraz przestrzeni publicznej,  mamy w Polsce do dyspozycji, a jakie byłyby nam potrzebne ?

Chcielibyśmy uwzględnić w naszych rozważaniach kwestie praktyczne i pochylić się nad zagadnieniami: czy „tanio” musi znaczyć „prymitywnie” ?; do czego władze miast dopłacają i jak mieszkańcy mogą to kontrolować?

Ważne będzie zwrócenie uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem różnych grup użytkowników w przestrzeniach publicznych i budynkach: tj. bezpieczeństwem przed przestępczością, ale i przed wykroczeniami, takimi jak nagminne nadużywanie alkoholu w miejscach publicznych, przed hałasem narzucanym mieszkańcom, a także poruszenie kwestii konfliktów o użytkowanie rowerów i hulajnóg na chodnikach miejskich.

Jak w tym świetle widzimy możliwości realizacji ideałów inkluzywności miasta dla wszystkich grup z uwagi na kryterium: płci, wieku, sprawności i in.?

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów, które dotyczyć będą powyższych kwestii, wskażą jak można rozwiązywać wyszczególnione problemy i od kogo warto się uczyć. Zachęcamy również Państwa do przedstawiania studiów przypadku, które wspomogą architektów oraz urbanistów w obserwacji dobrych praktyk.